Reservar

Reunions

CELEBRI ELS SEUS ACTES I REUNIONS AMB TOTAL CONFIANÇA

Amb 4000 m2 de salons polivalents equipats amb els últims avenços tecnològics, l'Hotel Condes de Urgel és el marc idoni per a la celebració de tot tipus d'esdeveniments: reunions de negocis, seminaris, presentacions de producte, banquets ...

  • Pantalla per presentacions
  • Connexió de 220 volts
  • Climatització
  • Serveis de pagament
  • Projector
  • Megafonia
  • Flip-Chart i material d'escriptori

Disposem d'un total de 9 sales, algunes combinables entre si, que ofereixen diferents possibilitats de muntatge per adaptar les seves necessitats.

SALONS Banquet Cocktail Imperial En U Aula
Arán I 80 40 50 25 20 20
Arán 2 80 40 50 25 20 20
Delfos 225 - - - - 265
Mansonia I 135 100 125 35 30 60
Mansonia II 138 100 125 35 30 60
Oregón 190 100 120 50 45 60
Panorámico 174 80 120 20 20 20
Segre I 17 10 - - 10 -
Segre II 18 10 - - 10 -
Segre III 22 10 - - 10 -